Landsdekkende takstsentral innenfor tilstandsvurdering av elektriske anlegg
Landsdekkende takstsentral innenfor tilstandsvurdering av elektriske anlegg
Landsdekkende takstsentral innenfor tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Vårt satsingsområde er å være bindeledd mellom selger og kjøper av fast eiendom slik at vi kan sikre en kvalitativ god tilstandsvurdering av ditt elektriske anlegg.

«Vi tilbyr rask og kvalitativ rapport levert av nemkosertifisert eltakstmenn»

- Solid erfaring med avanserte måleinstrumenter.

- Vi gjennomfører hurtig befaring

- Vil leverer tilstandsrapporter innen 24 timer etter befaring

Partnere

Bjørn Sigurd Winger

Elektroinstallatør og nemkosertifisert eltakstmann
– Mer informasjon

Per Iver Strand

Elektroingeniør nemkosertifisert eltakstmann
– Mer informasjon

Hvorfor tilstandsvurdering?

Vår erfaring tilsier at mange boliger innehar et stort antall alvorlige feil. Dette er ofte i forhold til brann- og berøringsfare.
I forbindelse med den nye Avhendingsloven vil det tvinges frem behovet for at det gjennomføres en tilstandsvurdering av også det elektriske anlegget i boliger som omsettes

Eltakst

Ved å implementere våre rapporter blant sertifisert eltakstmenn vil dette kunne tilfredsstille en boligselgers opplysningsplikt knyttet til den reelle tilstanden på eget elektriske anlegg. Våre rapporter vil være grunnlaget for at de eltakstmenn som ønsker det kan benytte våre rapportmaler slik at de rasjonelt kan benytte dette verktøyet ute på befaring. Vi forutsetter at de aktuelle eltakstmenn som ønsker å benytte disse rapportene gjennomfører en grunnleggende opplæring internt hos oss og at de blir sertifisert for bruk av våre systemer.
Ved bruk av Eltakstsentralen sine rapporter vil markedet oppnå en unison og enhetlig utforming og disse vil være lett gjenkjennelig for boligkjøpere og boligselgere.

Ledende eltakstmenn

Vi er i dag ledende eltakstmenn og er blant de som jobber mest med elektrorelaterte forhold innenfor skade og reklamasjon. Vi har levert flere tusen ulike elektrotekniske rapporter. Våre kunder består i dag av ulike privatpersoner, et stort antall ulike forsikringsselskaper, advokatfirmaer, domstoler, eiendomsselskap/forvaltere, sameier og borettslag. Vi har en del faste avtaler som vi mener har sammenheng med at vi har levert kvalitative tjenester og rapporter over lang tid.

Nedgang i tvistesaker

Ved gjennomføring av tilstandsvurdering av boligens el.anlegg forut for salg vil antall tvistesaker først og fremst gå betydelig ned og på lengre sikt potensielt bli fraværende.

Priser

Tilstandsrapport elektro/eltakst i forbindelse med salg av bolig

Bolig inntil 100 m2: kr. 6.900 inkl. mva.
Bolig inntil 200 m2: kr. 8.900 inkl. mva.
Bolig inntil 300 m2: kr. 10.900 inkl. mva.

Vi utfører også elektrorelaterte takseringsoppdrag. Se vår prisliste for ytterligere informasjon.

 

Erfaringer i markedet

Erfaring fra eltakstmenn tilsier at 9 av 10 av boligene som selges i dagens marked innehar alvorlige avvik som ikke blir avdekket ved den ordinære tilstandsrapporten fra byggtakstmann. Disse avvikene blir ofte avdekket i forbindelse med en påfølgende tvistesak og skaper stor utfordringer for både kjøper og selger av boligen i ettertid. Derfor mener vi at det er viktig å gjennomføres en tilstandsvurdering av det elektriske anlegget. Denne gjennomgangen bør utføres av en Nemkosertifisert eltakstmann.

Hva er eltakst?

Eltakst skal gi en tilstand av elektriske anlegg i boliger. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann, berøringsfare og eventuell funksjonssvikt. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander.Selv om avviket ikke utgjør noen konkret brannrisiko i øyeblikket skal kostnader synliggjøres.

Det skal også anslås sannsynlig forventet levetid eller forringet funksjon. Eksempel på dette kan være varmekabler feilaktig lagt, men også andre forhold kan være relevant å vurdere. Videre skal tilstandsvurderingen gi føringer for kapasitet på hovedsikringer. Til grunn legges stikkprøver, årsmeldinger fra sameiet og eller eventuelle tilstandsvurderingsrapporter nyere enn 5 år. Den skal også si noe om eventuelle forventede kostnader til boligen.

Hensikten med en eltakst kan blant annet være å:

 • Kontrollere om det elektriske anlegget er sikkert å bruke
 • Sikre at den elektriske installasjonen ikke er farlig for mennesker og husdyr
 • Avdekke eventuell berøringsfare eller brannfare
 • Si noe om analysenivå og tilstand basert på dette
 • Si noe om forventet tilstedeværelse av elektromagnetisk felt og kjenne til strålingskilder
 • Gi et signal om estimerte kostnader relatert til TG 3 avvik
 • Gi et signal om det bør anbefales grundigere vurderinger
 • Gi et signal om byggtakstmann eller annen profesjon bør konsulteres
 • Gi signaler om at kostnadskrevende installasjoner har estimert levetid og er utført av elektrofagmann
 • Gi en indikasjon om brannbelastning av kabler og elektrisk utstyr i rømningsveier i sameier og borettslag med mere
 • Verifisere dokumentasjon på el.anlegg i forbindelse med overtagelse av ny eller brukt bolig eller etter utført arbeid av elektriker